Programski paket Kipos

Knjigovodstveno informacijski poslovni sustav je aplikacija koja korisnicima omogućava praćenje i kontrolu svih parametara njihovog poslovanja. Zbog izrazite kompleksnosti današnjeg načina poslovanja i širokog spektra djelatnosti koje obavljaju naši korisnici, primjenili smo modularni pristup razvoju aplikacije. To korisnicima omogućava da koriste upravo one segmente programa koje zaista trebaju. Prednosti ovakvog pristupa su očiti: korisnik plaća samo one segmente koje će zaista i koristiti, a prelazak i privikavanje na novo informatičko rješenje je brži i lakši. Isto tako, potrebno je naglasiti da se svi segmenti nalaze unutar jedne, zajedničke aplikacije - sve informacije dostupne su Vam u samo nekoliko poteza mišem.
modul Robno materijalno poslovanje
Modul namijenjen izradi dokumenata vezanih za praćenje stanja robe po skladištima, kreiranje cijena proizvoda, te izradu analiza prodaje i nabave.

Modul obuhvaća:

 • izradu skladišnih dokumenata (primke, otpremnice, izdatnice, temeljnice..)
 • unos inventure i generiranje inventurnih razlika
 • pregled stanja robe na skladištu (količine i financijske vrijednosti)
 • izradu kalkulacija
 • trgovačku knjigu
 • pregled razlika između prodajnih i nabavnih cijena
 • izradu i praćenje narudžbi prema kupcima i dobavljačima
 • analizu prodaje, nabave i prometa..
modul Financijsko poslovanje
modul Fakture i salda konto
modul Maloprodajna kasa

Specijaizirani paketi KIPOS

modul Osnovna proizvodnja
Modul namijenjen jednostavnoj proizvodnji (unos normativa, izrada radnih naloga).

Modul obuhvaća:

 • šifrarnike (unos i ispis normativa)
 • narudžbe (unos, pregled i ispis narudžbi kupca te unos, pregled, ispis i rekapitulacija narudžbi materijala za proizvodnju)
 • radni nalozi (izrada, pregledi, ispisi i rekapitulacije radnih naloga..)
modul Profesionalna proizvodnja
modul Proizvodnja prema projektu
modul Građevina
modul Servis
modul Promet kamiona
modul Poljoprivredni otkup
modul Auto saloni
modul Auto servis

Programski paket Minikas

Aplikacija namijenjena manjim tvrtkama i obrtima, omogućuje jednostavno i brzo obavljanje svakodnevnih aktivnosti vezanih uz vaše poslovanje (usklađenost sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, praćenje stanja skladišta, izrada ulaznih dokumenata, izrada inventure, trgovačka knjiga i knjiga prometa..). Dizajn korisničkog sučelja omogučuje brz i ugodan rad. Ovisno o vašim potrebama, u ponudi programskog paketa nudimo:

Programski paket Minikas

Aplikacija namijenjena manjim tvrtkama i obrtima, omogućuje jednostavno i brzo obavljanje svakodnevnih aktivnosti vezanih uz vaše poslovanje (usklađenost sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, praćenje stanja skladišta, izrada ulaznih dokumenata, izrada inventure, trgovačka knjiga i knjiga prometa..). Dizajn korisničkog sučelja omogučuje brz i ugodan rad. Ovisno o vašim potrebama, u ponudi programskog paketa nudimo:
Programski paket Minikas start
Programski paket obuhvaća:

 • kasu i izvještaje kase
 • usklađenost sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • mogućnost izdavanja R1/R2 računa
 • evidencija po različitim načinima plaćanja
 • storno računa
Programski paket Minikas s robnim
Programski paket Minikas za turizam

Programski paket Obračun plaća

Jedna od složenijih mjesečnih aktivnosti svakog poduzeća je obračun plaća. Uz korištenje našeg programskog paketa plaće ćete obračunati brzo i točno, neovisno o tome radite li unutar poduzeća, ili radite obračun klijentima u svom knjigovodstvenom servisu. Upravljanje podacima o zaposlenicima (staž, bolovanja, krediti, ovrhe..) je uvelike olakšano, izrada samog obračuna odvija se puno brže, a na raspolaganju Vam je i povezivanje s aplikacijama za internet bankarstvo.

Programski paket Obračun plaća

Jedna od složenijih mjesečnih aktivnosti svakog poduzeća je obračun plaća. Uz korištenje našeg programskog paketa plaće ćete obračunati brzo i točno, neovisno o tome radite li unutar poduzeća, ili radite obračun klijentima u svom knjigovodstvenom servisu. Upravljanje podacima o zaposlenicima (staž, bolovanja, krediti, ovrhe..) je uvelike olakšano, izrada samog obračuna odvija se puno brže, a na raspolaganju Vam je i povezivanje s aplikacijama za internet bankarstvo.
Programski paket Obračun plaća
Programski paket obuhvaća:

 • evidenciju matičnih podataka o radniku potrebnih za obračun plaće
 • evidenciju rada radnika s odgovarajućim kontrolama
 • mogućnost preuzimanja podataka o radu iz Evidencije radnog vremena
 • evidenciju bolovanja
 • evidenciju obustava, osiguranja i neoporezivih primitaka
 • obračun kredita s deviznom klauzulom
 • maksimalnu fleksibilnost u obračunu plaća (koeficijenti, satnice, bodovi, bruto iznos, neto iznos, prosjeci..)
 • obračun doprinosa za službeni put u inozemstvo
 • sve izvještaje potrebne za obračun i isplatu plaće
 • automatski obuhvat podataka, kontrola, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje, specifikacijama za banke, IP karticama
 • izvještaje na godišnjem nivou ili za razdoblje (IP obrazac, GOD obrazac, RAD-1 obrazac, karton radnika, potvrda o plaći, lista zarada, izvještaji za HZZMO, statistički izvještaji..)
 • automatsko kontiranje troškova plaće u Financijsko poslovanje
Programski paket Obračun plaća - Evidencija o radnom vremenu

Programski paket Obračun honorara

Evidentiranje svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti.

Programski paket obuhvaća: 

 • evidenciju matičnih podataka o primateljima honorara
 • mogućnost obračuna svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti
 • maksimalnu fleksibilnost u obračunu honorara
 • ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu honorara
 • automatski obuhvat podataka, kontrolu, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje
 • automatsko kontiranje troškova honorara u Financijsko poslovanje

Programski paket Obračun honorara

Evidentiranje svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti.

Programski paket obuhvaća: 

 • evidenciju matičnih podataka o primateljima honorara
 • mogućnost obračuna svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti
 • maksimalnu fleksibilnost u obračunu honorara
 • ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu honorara
 • automatski obuhvat podataka, kontrolu, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje
 • automatsko kontiranje troškova honorara u Financijsko poslovanje

Programski paket Osnovna sredstva

Programski paket Ossred omogućuje evidentiranje i praćenje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Na lak i brz način možete definirati stope i grupe amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine kroz cijeli vijek trajanja osnovnog sredstva.

Programski paket obuhvaća:

 • matični podaci o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru po poslovnim jedinicama,s unosom  konta za knjiženje
 • unesene stope amortizacije za obračun
 • popis i konačni obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Programski paket Osnovna sredstva

Programski paket Ossred omogućuje evidentiranje i praćenje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Na lak i brz način možete definirati stope i grupe amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine kroz cijeli vijek trajanja osnovnog sredstva.

Programski paket obuhvaća:

 • matični podaci o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru po poslovnim jedinicama,s unosom  konta za knjiženje
 • unesene stope amortizacije za obračun
 • popis i konačni obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Programski paket Evidencija zemljišta (registar nekretnina)

Programski paket omogućuje jednostavno unošenje i evidentiranje svih podataka vezanih uz zemljišta i nekretnine. Rezultat korištenja ovog modula jest zakonski usklađena lista sa svim potrebnim podacima o zemljištima i nekretninama.

Programski paket obuhvaća:

 • katastarske podatke (broj katastarske čestice, površina objekta, vlasnik)
 • zemljišnoknjižne podatke (zemljišnoknjižni broj čestice, zemljišnoknjižni broj uloška, površina objekta, vlasnik, upisani tereti i zabilježbe)
 • inventurne brojeve, namjene, knjigovodstvene vrijednosti

Programski paket Evidencija zemljišta (registar nekretnina)

Programski paket omogućuje jednostavno unošenje i evidentiranje svih podataka vezanih uz zemljišta i nekretnine. Rezultat korištenja ovog modula jest zakonski usklađena lista sa svim potrebnim podacima o zemljištima i nekretninama.

Programski paket obuhvaća:

 • katastarske podatke (broj katastarske čestice, površina objekta, vlasnik)
 • zemljišnoknjižne podatke (zemljišnoknjižni broj čestice, zemljišnoknjižni broj uloška, površina objekta, vlasnik, upisani tereti i zabilježbe)
 • inventurne brojeve, namjene, knjigovodstvene vrijednosti

Programski paket Proračunsko knjigovodstvo

Programski paket namijenjen za proračunsko knjigovodstvo (gradova, općina, škola, vrtića..) Omogućava unos i praćenje izvršenja proračuna po proračunskim klasifikacijama, unos preraspodjele i rebalansa. Automatsko knjiženje izvoda skinutih putem internet bankarstva dodatno ubrzava i olakšava poslovanje. Programski paket se redovno ažurira i prilagođava u skladu sa zakonskim promjenama. Ugrađene XML sheme omogućuju brzo i jednostavno slanje izvješća na javne e-servise (JOPPD obrazac, PDV obrazac za korisnike koji su u sustavu PDV-a).

Programski paket Proračunsko knjigovodstvo

Programski paket namijenjen za proračunsko knjigovodstvo (gradova, općina, škola, vrtića..) Omogućava unos i praćenje izvršenja proračuna po proračunskim klasifikacijama, unos preraspodjele i rebalansa. Automatsko knjiženje izvoda skinutih putem internet bankarstva dodatno ubrzava i olakšava poslovanje. Programski paket se redovno ažurira i prilagođava u skladu sa zakonskim promjenama. Ugrađene XML sheme omogućuju brzo i jednostavno slanje izvješća na javne e-servise (JOPPD obrazac, PDV obrazac za korisnike koji su u sustavu PDV-a).
Programski paket Proračunsko knjigovodstvo
Programski paket obuhvaća:

 • proračunske klasifikacije
 • planiranje proračuna
 • rebalansi proračuna
 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje izvoda
 • praćenje izvršenja proračuna
 • financijska izvješća
 • analitika kupaca
 • analitika komunalne naknade
 • analitika komunalnog doprinosa
 • analitika održavanja groblja
 • analitika dobavljača
 • kontni plan proračuna
Programski paket Knjigovodstvo neprofitnih organizacija
Programski paket Knjigovodstvo vrtića

Programski paket Urudžbeni zapisnik

Inteligentan programski paket koji je dizajniran s ciljem brzog postizanja izvanrednih rezultata. Obavljanje posla brže i bolje nego ikad. Unošenje i ažuriranje podataka znatno je olakšano.

Programski paket obuhvaća: 

 • vođenje urudžbenog zapisnika
 • klasificiranje i višestruko pretraživanje podataka bez obzira na količinu podataka
 • mogućnost povezivanja i pregledavanja skeniranih dokumenata
 • praćenje kolanja dokumenata unutar ustanove (tko, kada, gdje, koliko dugo i zašto drži dokument, kada je dokument vraćen..), tako da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi bilo koji dokument
 • ispis i izvoz podataka Knjiga urudžbenog zapisnika

Programski paket Urudžbeni zapisnik

Inteligentan programski paket koji je dizajniran s ciljem brzog postizanja izvanrednih rezultata. Obavljanje posla brže i bolje nego ikad. Unošenje i ažuriranje podataka znatno je olakšano.

Programski paket obuhvaća: 

 • vođenje urudžbenog zapisnika
 • klasificiranje i višestruko pretraživanje podataka bez obzira na količinu podataka
 • mogućnost povezivanja i pregledavanja skeniranih dokumenata
 • praćenje kolanja dokumenata unutar ustanove (tko, kada, gdje, koliko dugo i zašto drži dokument, kada je dokument vraćen..), tako da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi bilo koji dokument
 • ispis i izvoz podataka Knjiga urudžbenog zapisnika

Programski paket Putni nalozi

Jednostavni i sigurni za korištenje, brzi i bogati mogućnostima.

Programski paket obuhvaća: 

 • evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni..)
 • automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti
 • evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje..) u kunama i stranim valutama
 • praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
 • trenutna kontrola svih unesenih podataka
 • ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putnih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima..

Programski paket Putni nalozi

Jednostavni i sigurni za korištenje, brzi i bogati mogućnostima.

Programski paket obuhvaća: 

 • evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni..)
 • automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti
 • evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje..) u kunama i stranim valutama
 • praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
 • trenutna kontrola svih unesenih podataka
 • ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putnih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima..

Programski paket Intrastat

Evidencija podržava robnu razmjenu unutar EU kao i robnu razmjenu s trećim zemljama.

Programski paket obuhvaća: 

 • izvještavanje na bazi vanjskotrgovinskih dokumenata na temelju kojih se formira Intrastat evidencija
 • Intrastat evidencija može se dopunjavati ili formirati neovisno od unesenih dokumentacija
 • na temelju evidencije formira se Intrastat obrazac koji se u elektronskom obliku dostavlja Državnom zavodu za statistiku.

Programski paket Intrastat

Evidencija podržava robnu razmjenu unutar EU kao i robnu razmjenu s trećim zemljama.

Programski paket obuhvaća: 

 • izvještavanje na bazi vanjskotrgovinskih dokumenata na temelju kojih se formira Intrastat evidencija
 • Intrastat evidencija može se dopunjavati ili formirati neovisno od unesenih dokumentacija
 • na temelju evidencije formira se Intrastat obrazac koji se u elektronskom obliku dostavlja Državnom zavodu za statistiku.

Programski paket Evedom

Evedom je web aplikacija namijenjena domovima za starije osobe i ostalim ustanovama koje se bave socijalnom skrbi. Aplikacija je kreirana po mjeri korisnika nakon dugogodišnjeg iskustva našeg projektnog tima.

Programski paket obuhvaća:

 • administrativni modul (dokumenti, zahtjev za prijam, odsutnost, preseljenje po sobama, privremeni štićenici, unos džeparca, unos jelovnika, potvrde)
 • socijalna skrb (plan rada socijalnog radnika, dnevnik rada, događaji, aktivnosti)
 • zdravstvena njega (report, terapijska lista, mjerenje tlaka, mjerenje GUK, mjerenje PV, mjerenje mase, unos i izlučivanje, evidencija stolica, plan rada medicinske sestre, protokol prehrane..)

Programski paket Evedom

Evedom je web aplikacija namijenjena domovima za starije osobe i ostalim ustanovama koje se bave socijalnom skrbi. Aplikacija je kreirana po mjeri korisnika nakon dugogodišnjeg iskustva našeg projektnog tima.

Programski paket obuhvaća:

 • administrativni modul (dokumenti, zahtjev za prijam, odsutnost, preseljenje po sobama, privremeni štićenici, unos džeparca, unos jelovnika, potvrde)
 • socijalna skrb (plan rada socijalnog radnika, dnevnik rada, događaji, aktivnosti)
 • zdravstvena njega (report, terapijska lista, mjerenje tlaka, mjerenje GUK, mjerenje PV, mjerenje mase, unos i izlučivanje, evidencija stolica, plan rada medicinske sestre, protokol prehrane..)

Programski paket Dim Sun

Dim Sun je mobilna aplikacija koja olakšava praćenje poslovnih procesa subjekata  koji se bave dimjačarskom djelatnošću. Korisnici mogu na jednostavan način planirati svoje poslovne aktivnosti, vršiti izdavanje fiskalnih računa na terenu, ostavljati obavijesti klijentima, raditi narudžbe, slikati dimnjake, dimovodne cijevi, raditi radne naloge, upisivati nove korisnike. Sam program sastoji se od dva modula: terenskog i administrativnog. Bitno je istaknuti da aplikacija automatski bilježi datum, vrijeme i GPS lokaciju izdavanja svih vrsta unešenih podataka na terenu. Za aplikaciju nije potrebno imati instaliran centralni program i bazu podataka na računalu jer se podaci nalaze na webserveru i pristupa im se preko interneta.

Programski paket Dim Sun

Dim Sun je mobilna aplikacija koja olakšava praćenje poslovnih procesa subjekata  koji se bave dimjačarskom djelatnošću. Korisnici mogu na jednostavan način planirati svoje poslovne aktivnosti, vršiti izdavanje fiskalnih računa na terenu, ostavljati obavijesti klijentima, raditi narudžbe, slikati dimnjake, dimovodne cijevi, raditi radne naloge, upisivati nove korisnike. Sam program sastoji se od dva modula: terenskog i administrativnog. Bitno je istaknuti da aplikacija automatski bilježi datum, vrijeme i GPS lokaciju izdavanja svih vrsta unešenih podataka na terenu. Za aplikaciju nije potrebno imati instaliran centralni program i bazu podataka na računalu jer se podaci nalaze na webserveru i pristupa im se preko interneta.

Programski paket WebKipos

WebKipos je web aplikacija namijenjena za rad na kasi. Aplikacija je kreirana po mjeri korisnika nakon dugogodišnjeg iskustva našeg projektnog tima.

Programski paket obuhvaća:

 • kasu i izvještaje kase
 • usklađenost sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • mogućnost izdavanja R1 računa
 • storno računa
 • unos,pregled i ispis otpremnica, inventura, zapisnika
 • trgovačku knjigu i knjigu prometa

Demo WebKipos

Demo WebKasa

Demo WebSalda

Programski paket WebKipos

WebKipos je web aplikacija namijenjena za rad na kasi. Aplikacija je kreirana po mjeri korisnika nakon dugogodišnjeg iskustva našeg projektnog tima.

Programski paket obuhvaća:

 • kasu i izvještaje kase
 • usklađenost sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • mogućnost izdavanja R1 računa
 • storno računa
 • unos,pregled i ispis otpremnica, inventura, zapisnika
 • trgovačku knjigu i knjigu prometa

Programski paket iGKP

Mobilna aplikacija namijenjena komunalnim poduzećima. Aplikacija se povezuje sa ERP-om poduzeća Konplast d.o.o. razvijenog za komunalna poduzeća. Namijenjena je radu na terenu kod odvoza smeća ili kod rada na prihvatnim mjestima. Također omogućava praćenje odrađivanja narudžbi za odvoz kod pravnih osoba.
Ostale aplikacije za iOS platformu možete preuzeti sa: 

Programski paket iGKP

Mobilna aplikacija namijenjena komunalnim poduzećima. Aplikacija se povezuje sa ERP-om poduzeća Konplast d.o.o. razvijenog za komunalna poduzeća. Namijenjena je radu na terenu kod odvoza smeća ili kod rada na prihvatnim mjestima. Također omogućava praćenje odrađivanja narudžbi za odvoz kod pravnih osoba.
Ostale aplikacije za iOS platformu možete preuzeti sa: 

Programski paket BMData

Aplikacija je razvijena u početku za rad sa MRU mjernim intrumentima preko bluetooth protokola, ali je uvedena i mogućnost ručnog unosa rezultata mjerenja dimnih plinova ostalim uređajima. Namijenjena je radu dimnjačara i servisera. Sastoji se od mobilne aplikacije i administrativne web aplikacije. Aplikacija je prevedena na njemački i engleski jezik, uz hrvatski jezik.
Ostale aplikacije za Android platformu možete preuzeti sa: 

Programski paket BMData

Aplikacija je razvijena u početku za rad sa MRU mjernim intrumentima preko bluetooth protokola, ali je uvedena i mogućnost ručnog unosa rezultata mjerenja dimnih plinova ostalim uređajima. Namijenjena je radu dimnjačara i servisera. Sastoji se od mobilne aplikacije i administrativne web aplikacije. Aplikacija je prevedena na njemački i engleski jezik, uz hrvatski jezik.
Ostale aplikacije za Android platformu možete preuzeti sa: 

Izrada web stranica

Web stranica predstavlja vaše poduzeće cijelome svijetu. Izrađujemo responzivne web stranice uz primjenu suvremenih alata za dizajn i programiranje, što znači da posjetitelj uvijek ima najbolje iskustvo pri pregledu istih. Stranice mogu biti direktno povezane sa Kipos-ovom bazom podataka, i sve promjene u bazi su vidljive i na web stranici (npr. cijene proizvoda, slike proizvoda i sl.), bez ikakve potrebe za intervencijom programera ili dizajnera.

Izrada web stranica

Web stranica predstavlja vaše poduzeće cijelome svijetu. Izrađujemo responzivne web stranice uz primjenu suvremenih alata za dizajn i programiranje, što znači da posjetitelj uvijek ima najbolje iskustvo pri pregledu istih. Stranice mogu biti direktno povezane sa Kipos-ovom bazom podataka, i sve promjene u bazi su vidljive i na web stranici (npr. cijene proizvoda, slike proizvoda i sl.), bez ikakve potrebe za intervencijom programera ili dizajnera.

Izrada web shopova

Trgovina preko interneta uzima sve veći dio kolača na tržištu. Potencijalni kupci mogu iz udobnosti vlastitog doma pregledavati Vašu ponudu i donositi odluke o kupnji. Prednost implementacije našeg rješenja za trgovinu putem interneta je integracija s Kipos programskim paketom. Sve narudžbe iz webshopa se primaju u modul Kipos robno materijalno poslovanje, ažurira se stvarno stanje robe na skladištu i cijene koje se prikazuju na webshopu - nema potrebe dva puta raditi jedan te isti posao.

Izrada web shopova

Trgovina preko interneta uzima sve veći dio kolača na tržištu. Potencijalni kupci mogu iz udobnosti vlastitog doma pregledavati Vašu ponudu i donositi odluke o kupnji. Prednost implementacije našeg rješenja za trgovinu putem interneta je integracija s Kipos programskim paketom. Sve narudžbe iz webshopa se primaju u modul Kipos robno materijalno poslovanje, ažurira se stvarno stanje robe na skladištu i cijene koje se prikazuju na webshopu - nema potrebe dva puta raditi jedan te isti posao.
© 2019 Konplast. All Rights Reserved. Designed By Konplast