TRANSPARENTNOST

Pregled i pretraživanje svih isplata iz proračuna
Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), a kao jednu od najznačajnijih zakonskih izmjena navodi se uvođenje obveze svim jedinicama lokalne i područne samouprave na internetsku objavu potrošenih javnih sredstava, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.

Objava navedenih informacija obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije. Prema članku 68.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20,dalje: ZLP(R)S) koja uređuju predmetnu obvezu navodi se:

Članak 68.a

„Općina, grad i županija dužne su javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.“.

Više nije dovoljno objaviti gotova izvješća u pdf, docx ili xlsx formatu jer Zakon kaže da informacije moraju biti lako dostupne i pretražive što je moguće samo u digitalnom sustavu koji je povezan s knjigovodstvenim programom.

Podaci se ažuriraju iz programskog rješenja PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

TRANSPARENTNOST

Pregled i pretraživanje svih isplata iz proračuna
Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), a kao jednu od najznačajnijih zakonskih izmjena navodi se uvođenje obveze svim jedinicama lokalne i područne samouprave na internetsku objavu potrošenih javnih sredstava, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.

Objava navedenih informacija obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije. Prema članku 68.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20,dalje: ZLP(R)S) koja uređuju predmetnu obvezu navodi se:

Članak 68.a

„Općina, grad i županija dužne su javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.“.

Više nije dovoljno objaviti gotova izvješća u pdf, docx ili xlsx formatu jer Zakon kaže da informacije moraju biti lako dostupne i pretražive što je moguće samo u digitalnom sustavu koji je povezan s knjigovodstvenim programom.

Podaci se ažuriraju iz programskog rješenja PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju
© 1992 - 2024 Konplast. All Rights Reserved.