VRSTE PODRŠKE

Podršku korisnicima naših programskih rješenja pružamo putem telefona, e-maila ili spajanjem na udaljeno računalo svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 sati. Mjesečna podrška za održavanje programskih rješenja ugovara se s korisnikom (pisanim ugovorom) ovisno o obujmu instaliranih programskih rješenja našeg poduzeća i broju računala, modula, poslovnica/poduzeća na kojima su programska rješenja instalirana.

BASIC grupa održavanja

 • Besplatna početna instalacija programa
 • Besplatna početna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3 sata)
 • Pravo korištenja Konplast aplikacija
 • Besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • Zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • Popust 25% na novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • Popust 25% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • Besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • Pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • Mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • Popust 25% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija290,00 kn - 749,00kn

STANDARD grupa održavanja

 • Besplatna početna instalacija programa
 • Besplatna početna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3 sata)
 • Pravo korištenja Konplast aplikacija
 • Besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • Zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • Popust 50% na novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • Popust 50% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • Popust 20% na zahtjeve za dorade aplikacija
 • Besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • Pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • Mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • Popust 50% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija


750,00 kn - 1.999,00 kn

PREMIUM grupa održavanja

 • Besplatna početna instalacija programa
 • Besplatna početna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3 sata)
 • Pravo korištenja Konplast aplikacija
 • Besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • Zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • Besplatni novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • Popust 50% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • Popust 30% na zahtjeve za dorade aplikacija prema projektu
 • Besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • Pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • Mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • Popust 75% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija

2.000,00 kn i više


Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, te nije dužan intervenirati ukoliko Korisnik ima otvoreno dugovanje prema Izvršitelju.
© 2020 Konplast. All Rights Reserved. Designed By Konplast