FAQ

Često postavljana pitanja korisnika
Koje su prednosti plaćanja mjesečne podrške?
Mjesečna podrška za aplikaciju ugovara se sa korisnikom (usmeno ili pisanim ugovorom) ovisno o obujmu instaliranih aplikacija poduzeća Konplast i broju računala na kojima su aplikacije instalirane. Mjesečna podrška se ugovara kao obavezna u slučaju kad korisnik vodi poslovanje u aplikacijama za više poduzeća ili na više računala. Ugovorom je definirano što sve korisnik dobiva i koje su prednosti plaćanja mjesečne podrške, a primjer jednog takvog ugovora možete vidjeti na našim stranicama.

Najbitnije prednosti za korisnika sa mjesečnom podrškom su:

  • korisnik može kad god želi besplatno preuzeti nove verzije aplikacija
  • sa najnovijom verzijom. korisnik dobiva besplatno sve nove obrasce i zakonske izmjene te poboljšanja programa (osim u slučaju zakonskih promjena većeg obujma, ali i tada korisnik ima pravo na popust)
  • besplatnu telefonsku i internetsku podršku (prema potrebi se može dodatno dogovoriti i izvan radnog vremena)
  • prednost kod podrške i rješavanja problema u odnosu na korisnike koji nisu na mjesečnom održavanju
  • za sve ostale poslove koji ne ulaze u održavanje (instalacije sistema, čišćenje virusa, izlasci na teren..) korisnik dobiva popust koji ovisi o visini mjesečnog održavanja
Projektiranje personaliziranih lista kojih nema u aplikacijima?
Kada i kako mogu odvojiti poslovne godine?
Koje je provjere potrebno izvršiti prije nego Vas kontaktiramo za odvajanje poslovne godine?
Nabavne cijene nisu realne?
Na ponudama mi ne ispisuje iznos poreza?
Konačna maloprodajna cijena nije ista početnoj na maloprodajnoj fakturi!
Izračun RUC-a nije točan?
Stranica će se kontinuirano ažurirati i nadopunjavati novim odgovorima i kao takva ona je javno dostupna svim posjetiteljima bez potrebe prijave u sustav.
© 2019 Konplast. All Rights Reserved. Designed By Konplast