BASIC MJESEČNO ODRŽAVANJE (290,00kn - 749,00kn)

 • besplatna početna instalacija programa
 • besplatna početna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3h)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija
 • besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • popust 25% na novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • popust 25% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • popust 25% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija
Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju.
Ostvarujete do 25% popusta na sve intervencije, manje zahtjeve za doradu aplikacije..

Vrste podrške

BASIC mjesečno održavanje (290,00kn - 749,00kn)

 • besplatna instalacija programa
 • besplatna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3h)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija
 • besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • popust 25% na novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • popust 25% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • popust 25% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija
Ostvarujete do 25% popusta na sve intervencije, manje zahtjeve za doradu aplikacije..
Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju.

STANDARD MJESEČNO ODRŽAVANJE (750,00kn - 1.999,00kn)

 • besplatna početna instalacija programa
 • besplatna početna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3h)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija
 • besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • popust 50% na novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • popust 50% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • popust 20% na zahtjeve za dorade aplikacija
 • besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • popust 50% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija
Ostvarujete do 50% popusta na sve intervencije, manje zahtjeve za doradu aplikacije..
Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju.

STANDARD mjesečno održavanje (750,00kn - 1.999,00kn)

 • besplatna instalacija programa
 • besplatna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3h)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija
 • besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • popust 50% na novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • popust 50% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • popust 20% na zahtjeve za dorade aplikacija
 • besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • popust 50% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija
Ostvarujete do 50% popusta na sve intervencije, manje zahtjeve za doradu aplikacije..
Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju.

PREMIUM mjesečno održavanje (2.000,00kn - više)

 • besplatna početna instalacija programa
 • besplatna početna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3h)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija
 • besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • besplatni novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • popust 50% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • popust 30% na zahtjeve za dorade aplikacija prema projektu
 • besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • popust 75% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija
Ostvarujete do 75% popusta na sve intervencije, manje zahtjeve za doradu aplikacije..

PREMIUM mjesečno održavanje (2.000,00kn - više)

 • besplatna instalacija programa
 • besplatna obuka za rad u aplikacijama (maksimalno 3h)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija
 • besplatna nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • zakonske izmjene manjeg obima (izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji)
 • besplatni novi modul u slučaju zakonske promjene većeg obima (izmjene u aplikacijama zbog nastupanja novih zakonskih akata)
 • popust 50% na manje zahtjeve za doradu aplikacije (prema ponudi)
 • popust 30% na zahtjeve za dorade aplikacija prema projektu
 • besplatno otvaranje nove poslovne godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
 • pomoć putem telefona, mail-a i intervencije preko udaljenog spajanja u vrijeme predviđeno za podršku korisnicima (isključivo za rad u Konplast aplikacijama)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • popust 75% na sve intervencije vezane uz rad aplikacija
Ostvarujete do 75% popusta na sve intervencije, manje zahtjeve za doradu aplikacije..
Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju.
Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju.
Vrijeme telefonske podrške je od ponedjeljka do petka od 08:30 do 13:00 sati.
Vrijeme telefonske podrške je od ponedjeljka do petka od 08:30 do 13:00 sati.
Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave. Cijene su izražene bez PDV-a. Cjenik vrijedi u svim slučajevima, osim ako je s korisnikom u pismenom obliku dogovoreno drugačije. Izvršitelj ima pravo izmjene uvjeta prodaje, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju. Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj i kvalitetu unesenih knjigovodstvenih podataka.
Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave. Cijene su izražene bez PDV-a. Cjenik vrijedi u svim slučajevima, osim ako je s korisnikom u pismenom obliku dogovoreno drugačije. Izvršitelj ima pravo izmjene uvjeta prodaje, te nije dužan intervenirati ukoliko korisnik ima otvoreno dugovanje prema izvršitelju. Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj i kvalitetu unesenih knjigovodstvenih podataka.

Izračun troškova podrške

Izračun troškova podrške

Cijene iz cjenika vrijede za instalaciju na jednom računalu (+server) i vođenje jedne firme

Cijena za dodatna računala: 

 • za 2. računalo +30%:   ukupno za 2 računala: cijena+30%
 • za 3. računalo +20%:   ukupno za 3 računala: cijena+50% 
 • za 4. računalo +10%:   ukupno za 4 računala: cijena+60% 
 • za 5. računalo +10%:   ukupno za 5 računala: cijena+70% 
 • za 6. računalo i svako slijedeće cijena prema dogovoru


Cijena za dodatne firme:
doplata za vođenje svake dodatne firme uvećava cijenu za 10%, osim za knjigovodstvene servise čija se cijena uvećava za 1% po firmi (minimalno 10 firmi)
 • na avansno plaćanje odobravamo 10­ do 15 % rabata
 • u cijenu aplikacije ulazi i obuka korisnika za rad u aplikaciji od 3 sata za nove korisnike i 1 sat za starije korisnike aplikacija, ali ne i obuka korisnika za rad na računalu
 • za korisnike koji imaju aplikaciju na više od jednog računala, obavezna je mjesečna naknada za podršku a visina se neposredno dogovara (ovisno o broju računala i broju segmenata aplikacije - vidi donje tablice)
 • korisnik može prema potrebi odabrati vrstu tj. razinu mjesečne podrške koja se definira ugovorom
 • svaki paket može se kupiti posebno ili kombinirati sa potrebnim paketima, a može se izraditi i segment prema potrebama korisnika, što je stvar neposrednog dogovora
 • također je moguća izrada ili prerada čitave aplikacije prema potrebama korisnika što se definira neposrednim dogovorom i posebnim ugovorom
 • za korištenje aplikacije potrebna je minimalna konfiguracija (P4/2GHz, 1G RAM) sa minimalno Windows 7 operativnim sustavom (Linux kao poslužitelj baze podataka)
 • Način izračuna mjesečnog izračuna za podršku (ukoliko nije drugačije dogovoreno)

  Osnovna cijena mjesečne podrške za 1. računalo:
   
 • Kipos dio (samo jedan segmenat aplikacije, npr. fakture) iznosi 150,00kn
 • Kipos osnovni (financijsko poslovanje + robno poslovanje) iznosi 290,00kn
 • Kipos s dodacima (financijsko poslovanje + robno poslovanje + dodatni specijalni segmenti kao što su proizvodnja, građevina, servis..) iznosi 330,00kn
 • Plaće (osnovni paket) iznosi 100,00kn
 • Osnovna sredstva (osnovni paket) iznosi 50,00kn
 • Dodatni moduli (ostali moduli iz cjenika, ovisno o cijeni modula) iznose od 30,00kn do 100,00kn
 • Osnovna cijena mjesečne podrške se povećava prema broju računala množenjem sa koeficijentom:
Dobivena cijena mjesečne podrške se povećava prema broju firmi množenjem sa koeficijentom:
Dobivena cijena mjesečne podrške se povećava prema broju poslovnica: