hrende

Obavještavamo Vas o trenutnoj akciji nadogradnje aplikacije Kipos modulom za slanje e-Računa. Svim dosadašnjim korisnicima KIPOS programa nudimo BESPLATNO instaliranje segmenta e-Račun, do 31. ožujka 2018. za slanje i primanje e-Računa.

ŠTO JE TO E-RAČUN?

Servis Moj-eRačun je najveći sustav razmjene elektroničkih računa i ostalih e-Dokumenata između dobavljača i kupaca, koji pruža korisnicima zaokruženi proces od izdavanja, preuzimanja, kolanja e-Dokumenata (Moj-DMS) i pohrane e-Dokumenata u Moj-eArhiv (www.moj-eracun.hr)

KAKO SE ŠALJE E-RAČUN?

U aplikaciju KIPOS integrirano je slanje i preuzimanje računa preko servisa Moj-eRačun, i do 31. ožujka 2018 modul je besplatan.

ZAŠTO E-RAČUN?

 • Dokumenti su ovjereni aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom, što ih čini pravovaljanim prema Zakonu o elektroničkoj ispravi, Zakonu o elektroničkom potpisu te Pravilniku o PDV-u (NN 79/13).
 • Imaju status preporučene pošiljke, zna se točno vrijeme kada je poslani eRačun preuzet i kada počinje teći valuta plaćanja.
 • Mogu se preuzeti neograničen broj puta, nema problema s izgubljenim računima.
 • Može se vidjeti da li ih je korisnik zaprimio ili nije.
 • Naplaćuju se samo zaprimljeni računi.
 • Direktiva Europskog parlamenta iz 2014. godine zahtjeva da eRačun od studenog 2018. godine postane obavezan u komunikaciji s državom u postupcima javne nabave.
 • Papirnati računi za postupak javne nabave odlaze u povijest jer od studenog 2018. godine e Račun postaje obavezan, a svi će ga morati izdavati i obrađivati bez izdavanja papirnate verzije.

KAKO MOGU SLATI E-RAČUN IZ PROGRAMA KIPOS I ZAŠTO?

 • Direktno slanje računa iz aplikacije KIPOS na servis Moj-eRačun jednim klikom miša.
 • Mogućnost slanja popratnih dokumenata vezanih uz račun (txt, pdf, doc…) bez dodatnih akcija
 • Evidencija poslanih i primljenih računa bez potrebe pretraživanja po dodatnim aplikacijama
 • Zaprimanje računa direktno u modul ulazne fakture i knjiženje istih
 • U suradnji s servisom Moj-eRačun planiramo uvesti i prijenos narudžbi i otpremnica što bi moglo olakšati i ubrzati rad kod prijema roba (izrada kalkulacija ili primki).
Ukoliko ste zainteresirani za korištenje e-Računa i želite dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 040/895-520 ili putem mail-a na konplast@konplast.hr.